Vattenförvaltning i socio-ekologiska system

Ett av de mest utmanande miljöproblemen i Sverige är övergödning av mark och vatten. De viktigaste källorna är jordbruk, industri och kommunala reningsverk. Befintliga data är alltför spridda och medborgares miljöobservationer är bortkopplade från beslutsfattandet. I detta demonstrationsexempel kommer Ground Truth 2.0 att arbeta i två pilotkommuner (Eskilstuna och Skarpnäck) för att engagera medborgarna i miljödatainsamling via Freshwater Watch Platform av Earthwatch. Skolor, icke-statliga organisationer, lokala myndigheter och företag kommer att beröras. Dessutom kommer man använda medborgarnas sociala nätverk för diskussion och analys för att få en bild av lokala, regionala och nationella behov. Intressenter kommer att interagera med det yttersta målet att samverka i planeringen.

Share this article