Gestió de la qualitat de l’aigua en sistemes socio-ecològics

Un dels problemes ambientals més importants a Suècia és l͛eutrofització (contaminació per nutrients) de la terra i l͚aigua. Les principals fonts són l͛agricultura, indústria i plantes de tractament d͛aigües residuals municipals. Les dades existents són disperses, i la observació ambiental que fan els ciutadans està desconnectada de la presa de decisions. En aquest cas d͛estudi, els socis de Ground Truth 2.0 treballaran en dos municipis pilot (Eskilstuna i Skarpnak) per implicar als ciutadans en la recollida de dades ambientals a través de la FreshWater Watch Platform d͛Earthwatch. Els destinataris seran escoles, ONGs, òrgans i empreses del govern local. A més, les discussions dels ciutadans en xarxes socials seran analitzades per obtenir una imatge de les necessitats locals, regionals i nacionals. La interacció dels diversos actors tindrà lloc a través de jocs seriosos, amb l͛objectiu últim de la planificació cooperativa.

Share this article