Water quality management in socio-ecological systems

Een van de meest uitdagende milieuproblemen in Zweden is eutrofiëring: vervuilende voedingsstoffen in water en grond. De voornaamste veroorzakers zijn landbouw, industrie en afvalwater van gemeentelijke zuiveringsinstallaties. Beschikbare informatie over eutrofiëring is momenteel versnipperd en huidige burgerobservaties zijn niet gekoppeld aan besluitvorming. In deze casus werkt Ground Truth 2.0 in twee pilot gemeentes (Eskilstuna en Skarpnak) om burgers te betrekken bij het verzamelen van data met behulp van het ͞FreshWater Watch Platform͟ van consortium partner Earthwatch. Ground Truth 2.0 richt zich daarbij op scholen, ngo͛s en lokale autoriteiten. Daarnaast worden de uitlatingen van burgers op sociale media geanalyseerd om een beeld te krijgen van lokale, regionale en nationale behoeftes. Interactie met belanghebbenden vindt o.a. plaats via ͚serious gaming͛ met gezamenlijke planvorming als ultieme doel.

Share this article