Väder- och klimatsäker vattenförvaltning

Klimatförändringarna leder i Nederländerna till omfattande lokal nederbörd. Särskilt i städerna orsakar detta svåra översvämningar. För att kunna ha en effektiv politik och praxis på plats behövs tillförlitlig information om nederbörd och geo-information. Dessvärre är det nationella nätverket för regnövervakning blygsamt i storlek och antalet officiella mätstationer är mycket begränsat.I den här demonstrationen kommer Ground Truth 2.0 att skapa en plattform där regnövervakning av vattenmyndigheterna, väderinstitut, yrkesverksamma och väderentusiaster kommer att integreras i en komposit av historiska data och prognostiserad regninformation. Medborgarna kommer att kunna dela faktisk och prognostiserad information om tillståndet för miljön genom fritt tillgängliga appar. Som ett resultat kan intressenterna engagera sig i kooperativ stadsplanering och översvämningar kanförutses.

Share this article