Gestió de l’aigua adaptada al temps i al clima

A Holanda, el canvi climàtic està generant excessives precipitacions locals. Especialment en les ciutats això causa inundacions severes. Per aconseguir tenir polítiques i pràctiques de recuperació d͛inundacions efectives és necessari disposar d͛informació precisa sobre precipitació i geo-informació. Tot i això, les xarxes nacionals de seguiment de la precipitació són modestes en mida i el nombre d͛estacions oficials de monitoratge és molt limitat. En aquest cas d͛estudi, Ground Truth 2.0 crearà una plataforma en la qual el seguiment de la precipitació de les autoritats de l͚aigua, instituts meteorològics, professionals i entusiastes de la meteorologia serà integrat en un compost d͛informació de precipitació històrica, actual i pronosticada. Els ciutadans podran compartir informació actual i pronosticada sobre l͛estat del seu entorn a través d͛aplicacions disponibles i gratuïtes. Com a resultat, els actors podran implicar-se en la planificació urbana cooperativa i les inundacions podran ser previngudes.

Share this article