Weather and climate-proof water management

Klimaatverandering leidt in Nederland tot extreme lokale regenval. Vooral in de steden kan dit tot overstromingen leiden. Voor effectief optreden en beleid tegen overstromingen, is er nauwkeurige informatie nodig over neerslag en de locatie ervan. De nationale netwerken die neerslag monitoren zijn echter niet zo groot en het aantal officiële weerstations is zeer beperkt. In deze casus zet Ground Truth 2.0 een platform op waarop monitoringsgegevens over regenval van autoriteiten, instituten, professionals en weeramateurs gecombineerd worden in één verzameling informatie over neerslag in het verleden, heden en toekomst. Burgers kunnen de informatie over huidige en voorspelde regen delen via gratis verkrijgbare apps. Met deze informatie kunnen zij een rol gaan spelen in de stedelijke inrichting en planning en kunnen toekomstige overstromingen voorkomen worden.

Share this article