Over Ground Truth 2.0

Burgerwetenschap, geholpen door ICT, maakt een groei door. Met eigen mobieltjes en observaties kunnen burgers nieuwe, lokale informatie over hun leefomgeving doorgeven. Deze informatie is een aanvulling op bestaande meetsystemen en enquêtes.

Ground Truth 2.0 is een EU-gefinancierd project (H2020) dat tot doel heeft om zes uitgebreide ͚citizen observatories͛ op te zetten in echte, operationele omstandigheden, en deze te valideren metvier demonstratie casussen in Europa en twee in Afrika. Ground Truth 2.0 zal aantonen dat zulke ͚citizen observatories͛ technisch uitvoerbaar zijn, langdurig gebruikt kunnen worden en economische voordelen hebben. Het ultieme doel is dat het Ground Truth 2.0 concept en de technologieën wereldwijd commercieel worden toegepast.

Thematisch gezien richt het project zich op flora en fauna en op de kwaliteit en beschikbaarheid van water voor duurzaam beheer van land en grondstoffen. GT2.0 maakt gebruik van mobiele apps en sociale media statistieken om impliciet en expliciet burgerdata te verzamelen. Op die manier kunnen burgers (en niet alleen wetenschappers of professionals) informatie over hun omgeving delen en een nieuwe rol vervullen in zowel het monitoren van hun omgeving als in de besluitvoering, kennisdeling en coöperatieve planning ervan.

Ground Truth 2.0 werkt met een trans-disciplinaire aanpak die ongesimuleerde interactie tussen mens en technologie als voorwaarde ziet om een succesvol systeem te ontwerpen. In deze aanpak worden de sociale en technologische aspecten van een ͚citizen observatory͛ samengebracht, waardoor het ontwerp en de uitvoering per observatory afgestemd kunnen worden op de beoogde maatschappelijke en economische impact.

GT2.0 bouwt voort op andere ͚citizen observatories͛ waar GT2.0 consortium partners eerder aan deelnamen, alsmede op eerdere ͚earth observation͛ en ͚land use modelling͛ projecten. De consortium partners vormen een goede mix van industrie, MKB, NGO, overheid, onderzoek en wetenschap om de de wereldwijde commercialisering van het GT2.0 concept te kunnen waarborgen. GT2.0 wordt gecoördineerd door UNESCO-IHE en heeft een looptijd van 3 jaar, startend op 1 september 2016. Het project is gefinancierd door het Horizon 2020 Research and Innovation programma van de Europese Unie met contractnummer 689744.

Share this article