Bevarande av biologisk mångfald

Mara National Reserve förvaltas av Naroks kommunledning. För att sköta reservatet och skapa hållbara affärsmöjligheter för medborgare och turister behöver myndigheten tillförlitliga uppgifter om biologisk mångfald. Sådana saknas för närvarande. Ground Truth 2.0 Citizen Observatories kommer att byggas på plattformen Virtual Kenya och syftar till att initiera kommunikation mellan lokala myndigheter, beslutsfattare och förvaltare av reservatet på ena sidan och Maras besökare på den andra. Genom en app kan besökare, guider, forskare, väktare och andra belysa både biologisk mångfald och miljöfrågor. Appen loggar även fordonets rörelse och hastighet och varnar när organiserade leder ligger öde. Dessutom samlas meteorologiska data in genom en av parterna för att förutse om och vart djurarter förflyttar sig. Alla observationer kommer att presenteras på stora skärmar på lodgerna.

Share this article