Conservació de la biodiversitat

La Reserva Nacional Mara és administrada pel govern regional de Narok. Per tal de gestionar la reserva i crear oportunitats sostenibles de negoci per als seus ciutadans i turistes, el govern de la regió necessita dades de biodiversitat fiables. Actualment no existeixen. L͛observatori ciutadà de Ground Truth 2.0 utilitzarà la plataforma VirtualKenya per iniciar contactes entre governs locals, responsables polítics i gestors de la reserva per una banda i els visitants de Mara por l͛altra. A través d͛una app, els visitants, guies turístics, investigadors, guardes forestals i altres poden donar a conèixer la biodiversitat i els problemes ambientals. L͛aplicació també registra el moviment i la velocitat del vehicle i avisa quan les pistes oficials estan desertes. A més, un dels socis recull dades meteorològiques per preveure la distribució de les espècies. Totes les observacions seran mostrades en grans pantalles en els allotjaments

Share this article