Duurzaam management van natuurlijke bronnen

In Zambia zal Ground Truth 2.0 burgers meer gaan betrekken bij het in kaart brengen van veranderingen in landgebruik. Het gaat dan vooral om de locaties van 1) waarnemingen van wilde dieren; b) conflicten tussen mens en wilde dieren; c) landbouw activiteiten. Deze informatie is belangrijk om aannemelijk te kunnen maken dat toerisme en wilde dieren een bruikbare bron van
inkomen en levensonderhoud zijn, en voor verdere ontwikkelingen in natuurbehoud. Eerdere pogingen om een monitoringsysteem op te zetten werden gehinderd door o.a. een beperkt bewustzijn en betrokkenheid. Twee ͞Community Resource Boards͟– waarin 24 dorpsactiegroepen vertegenwoordigd worden – zijn nu verkozen door de gemeenschap en zullen optreden als co-managers en coördineren de kern van het ͚observatory͛. De verzamelde gegevens zullen worden samengevoegd en gevisualiseerd om de dialoog tussen de gemeenschappen en haar bestuurders te stimuleren.

 

Share this article