Gestió sostenible dels recursos naturals

A Zàmbia, Ground Truth 2.0 millorarà la participació ciutadana en la detecció dels canvis d͛ús del sòl, particularment a) observació de fauna; b) conflictes humans-fauna; i c) activitats agrícoles. Aquestes dades són importants pel reconeixement de la fauna salvatge i el turisme com a formes de vida
viables, i pel desenvolupament basat en la conservació. Intents previs de desplegar sistemes de monitoratge han estat dificultats per la limitada sensibilització i implicació. Dos Consells de Recursos de la Comunitat – representant 24 Grups d͛Acció Local –han estat escollits per la comunitat i actuaran com a co-gestors i entitat coordinadora de l͛observatori. Les dades recollides seran agregades i visualitzades per estimular la discussió entre comunitats i responsables polítics

 

Share this article