Förberedelser inför klimatförändringen

Grödor är mycket känsliga för små variationer i klimatet. Fenologiska data (t ex blomning) kan vara en användbar indikator för att detektera klimatförändringarna. Lokalbefolkningen utgör en unik källa för att observera förändringen i fenologi. Dock är nuvarande redovisade observationer isolerade och frikopplade. Detta demo-fall kommer att etablera en systematisk insamling av fenologiska uppgifter genom en mobilapp. Medborgarna som kommer att delta innefattar vandrare, bönder och väderentusiaster. Markanvändningskartor kommer att tillhandahållas för att vägleda dem till den bästa platsen för observationer. Uppgifterna kommer att kopplas samman och jämföras med meteorologiska data från vädertjänsten i Katalonien och med satellitobservationer. Förståelse för klimatförändringarna baserat på lokala fenologiska observationer kommer att bidra till förbättrad lokal politik och praxis, och som sådan, kommer den att öka produktiviteten inom jordbruket, minska brandrisken och spara (bevattning) vatten.

Share this article