Kwaliteit van de leefomgeving in Vlaanderen

Vlaanderen, in het noorden van België, is een van de meest stedelijke regio͛s ter wereld. De bevolkingsdichtheid is bijna 500 inwoners per vierkante kilometer. Dit leidt tot druk op de kwaliteit van de leefomgeving. Ground Truth 2.0 beoogt de dialoog tussen burgers en besluitvormers te verbeteren door een platform te realiseren waar zij informatie over hun lokale leefomgeving kunnen delen. Het gaat in het bijzonder om informatie over lucht- en waterkwaliteit, geluid, afval en buitenruimte. Met het platform kunnen lokale problemen worden opgemerkt, beter gemonitord, geagendeerd en aangepakt. Deze casus richt zich op het algemene publiek, maar specifiek op de steden Mechelen en Hooglede die als pilot zijn geselecteerd.

Share this article