Behoud van biodiversiteit

Het Mara National Reserve wordt beheerd door de autoriteiten van Narok County. Om dit goed te kunnen doen, en ook om duurzame commerciële kansen te scheppen, hebben de autoriteiten betrouwbare data nodig over de biodiversiteit. Deze zijn momenteel niet beschikbaar. De Ground Truth 2.0 ͚citizen observatory͛ zal voortbouwen op het platform VirtualKenya en heeft tot doel om de communicatie te bevorderen tussen beheerders van het natuurreservaat, lokale overheden en beleidsmakers enerzijds en bezoekers van het natuurreservaat anderzijds. Door middel van een mobiele app kunnen toeristen, gidsen, onderzoekers, bewakers en andere bezoekers van het reservaat kwesties over de omgeving en biodiversiteit aanstippen. De app houdt ook bij waar en hoe hard voertuigen rijden en geeft een waarschuwing als deze van de officiële paden afwijken. Verder verzamelt een van de consortium partners meteorologische data om daarmee de verspreiding van diersoorten te kunnen voorspellen. Alle observaties worden op grote schermen in de lodges van het park weergegeven.

Share this article