Qualitat de vida ambiental a Flandes

Flandes, la regió nord de Bèlgica, és una de les més urbanitzades del món, amb una densitat de població propera als 500 habitants/km2. Això provoca pressió sobre la qualitat ambiental. GroundTruth 2.0 pretén millorar el diàleg entre els ciutadans i els responsables polítics creant una plataforma on puguin compartir informació sobre les condicions de vida locals, específicament sobre qualitat d͛aire i aigua, soroll, residus i espais oberts. D͛aquesta manera, els problemes locals poden ser identificats, millor controlats, posats en agenda política i millorats. Aquest cas d͛estudi està enfocat al públic en general, però dues ciutats han estat seleccionades com a casos pilot: Mechelen i Hooglede.

Share this article